Du'a

Revelations

AlAnbiya'-30

Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and We separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?
(Chapter 21 – The Prophets - verse 30)

Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
(Surah 21 – Al-Anbiya’ – ayat 30)


AlAnbiya'-33

And it is He who created the night and the day and the sun and the moon; all [heavenly bodies] in an orbit are swimming.
(Chapter 21 – The Prophets - verse 33)

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
(Surah 21 – Al-Anbiya’ – ayat 33)


Yasin-38

And the sun runs [on course] toward its stopping point. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing.
(Chapter 36 – Ya Sin - verse 38)

Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;
(Surah 36 – Yasin – ayat 38)


Al-Dhariyat-47

And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander.
(Chapter 51 - Al-Dhariyat - The Winnowing Winds – verse 47)

Dan langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga.
(Surah 51 – Al-Dhariyat – Angin Yang Menerbangkan - ayat 47)